Die Global Jet Watch projek

Swart gate...

Die Global Jet Watch projek was op die been gebring om ondermeer tyd-domein astrofisika verskynsels te bestudeer wat veranderinge toon oor tydskale van ure en dae. Een van die hoof wetenskaplike doelwitte van die projek is om te ondersoek hoe materie optree in die nabyheid van swart gate wat voorkom in die hartjie van mikro-kwasars in ons Melkweg. Die unieke projek bestaan uit 'n versameling van vyf 0.5-meter teleskope wat se gebruik uitsluitlike vir die projek bedoel is. Die verspreiding van hierdie teleskope is belangrik: hulle is strategies op verskillende lentegrade om die wêreld geplaas om te verseker dat data aanhoudend versamel word. Elk van die vyf observatoriums is toegerus met navorsings-gehalte instrumentasie en elkeen beskik oor 'n pasgemaakte spektrograaf wat ontwerp is deur Steve Lee van die AAO. Hierdie spektograwe verdeel die lig afkomend van ons astronomiese teikens en vertoon die fisika (dinamika) sowel as die chemie (verskillende elemente) van die verskynsel wat ons ondersoek.

… en byprodukte

Vier van die vyf observatoriums in die projek is geleë by kosskole en ons moedig die seuns en dogters aan om betrokke te wees by die projek deur die teleskope te gebruik. Gedurende die nag word die teleskope beheer vanaf die hoofkwartiere by die Universiteit van Oxford. Data word vier en twintig uur 'n dag gein om te verseker dat ons ons astrofisika doelwitte bereik. 'n Teleskoop is 'n waardevolle hulpbron om belangstelling in sterrekunde, wetenskap en ingenieurswese te bevorder sowel as te koester. Ons hoop is dat die nalatenskap van hierdie projek nie net astrofisika resultate sal wees nie, maar dat dit ook as inspirasie sal dien vir die komenede nageslag wetenskaplikes.